4 kwietnia to Światowy Dzień Zwierząt Bezdomnych.
Chcesz pomóc? Zostań akcjonariuszem CIACH!Bezdomność
Przelej dowolną kwotę na nasze miaukonto, pomóż nam pomagać!

DANE DO WPŁAT:
Fundacja Pomocy dla Zwierząt MiauKot
nr konta: ING Bank Śląski 86 1050 1621 1000 0090 7210 1638
w tytule przelewu prosimy wpisywać słowo “ciach”

Jak działamy w ramach CIACH!bezdomność?

  • Finansując sterylizacje kotów bezdomnych, wolno żyjących i znajdujących się pod opieką odpowiedzialnych osób w trudnej sytuacji materialnej.
  • Współorganizując zabiegi i opiekę nad kotami.
  • Pracując u podstaw: docierając do karmicieli, do mieszkańców wsi, współdziałając z poszczególnymi opiekunami i mobilizując ich do działania. Im więcej ludzi przyjmie odpowiedzialność za bezdomne zwierzęta żyjące wokół nich, tym większe efekty przyniesie akcja CIACH!bezdomność.
  • Edukując, dzieląc się wiedzą i umiejętnościami, w miarę możliwości wspierając karmicieli opiekujących się grupami wysterylizowanych podopiecznych.
  • Współpracujemy tylko z osobami odpowiedzialnymi, które biorą na siebie podstawowy obowiązek opieki nad kotami objętymi akcją.
  • Sterylizacje przeprowadzane są tylko w lecznicach, które gwarantując bezpieczny, profesjonalny zabieg i opiekę oraz oferują atrakcyjne ceny uwzględniające społeczny wymiar akcji.