Nie każdy o tym wie, że wspierając naszą fundację może sobie ten koszt odliczyć.
Chcecie zapłacić mniejszy podatek za 2017 rok,a przy okazji pomóc MiauKotom, to już teraz warto o tym pomyśleć 🙂 Przypominamy więc jak to zrobić.

Zasady przekazywania darowizny są takie same zarówno dla osób fizycznych jak i osób prawnych. Darowiznę przekazaną MiauKotom można sobie od­liczyć od dochodu.
Firma­-darczyńca (osoba prawna) może od­liczyć do 10% dochodu. Oso­by prywatne mogą odliczyć do 6% do­chodu.

Jak to zrobić? To bardzo proste 🙂

 1. Wystarczy wpłacić na konto, na rzecz naszej organizacji – Fundacji Pomocy Zwierzętom Miaukot – darowiznę
  ING Bank Śląski 86 1050 1621 1000 0090 7210 1638
  W tytule najlepiej wpisać “darowizna na cele statutowe ” + konkretny cel na jaki chcecie przekazać swoją darowiznę, np. imię swojego podopiecznego wirtualnego, ciach!bezdomność itd.
 2. Darowiznę odliczamy od podatku podczas rozliczania deklaracji rocznej, poprzez wpisanie w PIT lub CIT kwoty dokonywanych odliczeń. Szczegóły wszelkich odliczeń umieszcza się w załączniku „O”. Podać należy:
  – kwotę przekazanej darowizny,
  – kwotę dokonanego odliczenia oraz
  – dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, czyli nasze.
  Do odliczenia darowizny wystarczy dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.
 3. Kwoty darowizn pieniężnych odliczanych od dochodu można przekazać na tę samą organizację na rzecz, której przekazujemy 1% podatku. Kwoty te nie sumują się ze sobą, rozlicza się je oddzielnie i niezależnie.
 4. Tylko darowizny wpłacone do 31 grudnia można uwzględnić w odliczeniu za 2017r.

Warto więc już teraz zbierać wszystkie świstki potwierdzające darowiznę i zapłać mniejszy podatek 🙂

Pomóż nam pomagać!